فروش اقساطی خودرو داخلی یکتا کار

فروش اقساطی

شرکت خودرو تجارت یکتا افتخار فروش اقساطی خودرو داخلی ، با تحویل فوری را دارد.

شرکت خودرو تجارت یکتا در جهت تسهیل در امور خرید و رفع نیازهای مشتریان عزیز خودرو های موجود خود را با شرایط اقساطی ارائه می نماید.

متقاضیان می توانند جهت خرید اقساطی خودروی مبلغ 40 الی 50 درصد ارزش اصلی آنرا به صورت پیش پرداخت در زمان عقد قرارداد و تحویل؛ و مابقی قیمت آن را به صورت اقساط ۳۶ ماهه پرداخت نمایند

فروش اقساطی خودرو داخلی 

خودروهای داخلی از دو شرکت سایپا و ایران خودرو تهیه و در اختیار مشتریان گذاشته می شود. محصولات و خودروهای داخلی که در لیست فروش شرکت قرار می گیرد، همه در شرکت موجود هستند و در صورتی که سفارشات مشتری در لیست موجود نباشد، شرکت موظف است تا در اسرع وقت برای خرید و تهیه آن اقدام کند.

ثبت نام برای خرید خودرو از شرکت های داخلی زمانبر است و بسیاری از مشتریان نمی توانند تا زمان تحویل خودرو از سوی شرکت صبر کنند. در نتیجه به شرکت های فروش خودروهای داخلی مراجعه می کنند. این شرکت ها خودروها را به دو شکل اقساطی و غیراقساطی در اختیار مشتریان قرار می دهند.

شرایط خرید خودروهای داخلی از سوی شرکت  مشخص و در اختیار مشتریان گذاشته می شوند. مشتریان با مطالعه این شرایط و پذیرش می توانند برای خرید اقدام کنند. ارائه چک، قبول اقساط و بازپرداخت هزینه اولیه از جمله این شرایط است. در فروش اقساطی خودرو داخلی تغییرات قیمت که ابتدا از سوی شرکت تولید کننده (سایپا و ایران خودرو) صورت می گیرد، در نظر گرفته می شود.

بیمه، عوارض دولتی و مالیات هم بر قیمت خودروهای داخلی می افزاید که زمان برآورد هزینه در فاکتور مشتری درج خواهد شد. پس از انعقاد قرارداد بین شرکت  و مشتریان، امکان انصراف وجود ندارد و مشتریان با پرداخت وجه اولیه می تواند در اسرع وقت برای تحویل خودرو اقدام کنند.

یکی دیگر از شرایط فروش اقساطی خودرو، نداشتن چک برگشتی و اقساط معوقه بانکی مشتریان است که با استعلام از بانک صورت می گیرد. مشتریان پس از اینکه شرایط آنها بررسی شد، می توانند برای تکمیل فرم خرید و ارائه مدارک و پرداخت وجه اولیه اقدام کنند.