فروش اقساطی مدیران خودرو

شرایط فروش اقساطی مدیران خودرو

خودرو تجارت یکتا در زمینه فروش اقساطی مدیران خودرو فعالیت میکند. مشتریان عزیز میتوانند جهت استفاده از شرایط فروش اقساطی مدیران خودرو 40 الی 50 درصد مبلغ اصلی خودرو را بصورت پیش پرداخت در زمان عقد قرار داد و تحویل پرداخت نموده و مابقی مبلغ خودرو را طی اقساط حداکثر 36 ماهه تسویه نمایند.